THIS SITE USES COOKIES

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. If you continue without changing these settings, you consent to this - but if you want, you can change your settings at any time at the bottom of this page.Mogelijk fakkelen bij naftakraker Olefins 4 SABIC

10/09/2017

In week 38 en 39 (18 september tot en met 1 oktober) vinden er geplande werkzaamheden plaats bij de warmtekrachtcentrale Swentibold. Hierdoor kan de centrale niet op ieder moment de gewenste hoeveelheid stoom leveren. Als er tijdens de werkzaamheden zich een storing voordoet bij naftakraker Olefins 4, is het nodig dat Olefins 4 voorzien wordt van stoom. Dat wordt dan gedaan volgens een vastgestelde procedure. Misschien moet Olefins 4 ook nog zelf gedeeltelijk stoom opwekken. Als dat noodzakelijk is, kan het opwekken van stoom gepaard gaan met fakkelen. SABIC doet er natuurlijk alles aan om eventuele overlast voor de omgeving te beperken.

Wat is fakkelen?

Fakkelinstallaties zijn bedoeld om gassen die niet in een fabriek kunnen worden verwerkt te verbranden. Daarmee wordt voorkomen dat deze gassen in het milieu terechtkomen.

Meestal wordt er gefakkeld omdat een fabriek weer in bedrijf wordt genomen nadat deze heeft stilgelegen, bijvoorbeeld als gevolg van een onderhoudsstop. De leidingen worden dan schoon geblazen met gassen, die uiteindelijk via de fakkelinstallatie worden verbrand.

Ook kan het zijn dat een fabriek voor onderhoud of door een storing uit bedrijf moet worden genomen. De gassen die dan nog in de leidingen zitten, worden dan richting de fakkel geleid. Datzelfde gebeurt als de gassen in de fabriek niet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Ook dan worden ze verbrand.

Fakkelen is dus een voorziening om fabrieken veilig te laten draaien.

Eventuele klachten kunt u melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.